StartseitePolitik / Fraktionen / Fraktion Bürger für Zeuthen (BfZ) 
logo_bfz.png

Fraktionsvorsitz

Herr Dieter Karczewski

Fraktion BfZ
Telefon 033762 70964
E-Mail

Mitglieder

Frau Karin Sachwitz

E-Mail

Herr Klaus-Dieter Kubick

E-Mail

Herr Udo Itzeck

Telefon 033762 71188
E-Mail