StartseitePolitik / Fraktionen / Fraktion Bürger für Zeuthen (BfZ) 
logo_bfz.png

Fraktionsvorsitz

Herr Dieter Karczewski

Fraktion BfZ
E-Mail

Mitglieder

Frau Karin Sachwitz

Fraktion BfZ
E-Mail

Herr Klaus-Dieter Kubick

Fraktion BfZ

Herr Udo Itzeck

Fraktion BfZ
Telefon 033762 71188
E-Mail